Villaförsäkring – innehåll

Vad ingår i en villahemförsäkring

Här nedan har vi listat ett antal olika exempel på skadehändelser som ersätts genom en vanlig villaförsäkring eller villahemförsäkringen. Kontakta alltid försäkringsbolagets kundservice eller läs försäkringsbolagets fullständiga villkor för exakt information om vad försäkringen omfattar:

Inbrott, stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Ersättning vid stöld av och skador på cykel, barnvagn, roddbåt, kanot, kajak och segelbräda ingår normalt också.

Rån, skadegörelse, väskryckning och överfall

Du kan få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfall.

Brand, explosion och elfenomen

Du kan få ersättning vid skada genom brand och explosion, nedsotning m.m som drabbar byggnad eller lösöre.

Läckage och vattenskador

Villahemförsäkringen gäller för skador till följd av läckage från bl. a. badrum, duschrum, tvättstuga, kyl, frys och vattensäng. Vid läckage från akvarium ersätter vi även fiskar och växter.

Naturfenomen och oväder

Du kan få ersättning om din egendom skadas genom t ex storm, hagel, blixtnedslag, översvämning eller jordskalv.

Mat i kyl och frys samt tvätt i tvättmaskin

Om maten i frysen blir förstörd vid t ex ett strömavbrott kan du få ersättning. Försäkringen gäller även för förstörda livsmedel i kyl samt skada på tvätt i tvättmaskin.

Hushållsmaskiner och installationer

Försäkringen omfattar också ersättning vid skada på installationer för värme, vatten och elektricitet. Skador på hushållsmaskiner och andra elektriska apparater ingår också.

Merkostnader

Om din bostad behöver repareras efter en skada ersätter vi dina merkostnader för mat och logi om du bor på annat håll under reparationen. Även kostnader för förvaring av möbler ersätts.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som avser dig som privatperson och/eller fastighetsägare.

Ansvarsförsäkring

Om du krävs på skadestånd som privatperson utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällande skadeståndsrätt. Vi förhandlar med den som kräver skadestånd. Vi för din talan vid rättegång och betalar rättegångskostnader. Vi betalar skadestånd som du kan vara skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Överfallsskydd

Om du råkar ut för ett överfall, t ex misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller inte kan betala så kan du få ersättning ur din hemförsäkring.

Reseskydd

Vid resa utanför hemorten gäller reseskyddet under resans första 45 dagar i hela världen. Du får ersättning för bl a läkar- och resekostnader i samband med olycka eller sjukdom. Även nödvändiga och skäliga merkostnader ersätts samt hemtransport vid behov. Om du tvingas avbryta resan innan halva restiden passerat på grund av en ersättningsbar skada så ger vi dig en ersättningsresa. Ska du vara borta i mer än 45 dagar har du möjlighet att teckna en utökad reseförsäkring genom vår samarbetspartner Gouda. Kontakta oss för mer information.

Ersättningsvillkor för lös egendom

Lös egendom värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. Är egendomens värde 2/3 eller mer av priset för ett nytt likvärdigt föremål gör vi inget värdeminskningsavdrag utan du får ersättning med nypriset om du återanskaffar föremålet inom sex månader. För viss egendom, tex antikviteter, musikinstrument m.m. används i stället särskilda värderingsregler enligt tabell i det fullständiga villkoret.

Tänk på att ovanstående information endast är en sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkoren och att det är de tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag.

För mer information kring försäkring för lägenhet, försäkring för bostadsrätt, villahemförsäkring m.m, se försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!