Etikettarkiv: Anticimex

Anticimex Försäkringar AB

Anticimex Försäkringar AB
Adress: Box 47025, 100 74 STOCKHOLM
Telefon: 08-517 633 00
Försäkringskategori: Riksbolag, skadeförsäkringar
Orgnr: 502000-8958
FI nr: 022033

Försäkringstillstånd
* 1996-04-17 Koncession
* 2003-06-11 13. Allmän ansvarighet (direkt och indirekt)
* 1998-02-06 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
* 2003-02-24 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
* 1996-04-17 9. Annan sakskada (direkt)
* 2003-02-24 9. Annan sakskada (indirekt)

Gränsöverskridande handel
DANMARK
2008-08-06 13. Allmän ansvarighet (direkt)
2008-08-06 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2008-08-06 9. Annan sakskada (direkt)