Personförsäkring

Personförsäkring är en försäkring som normalt tecknas av dig privat person och är en försäkring som gäller för dig som person. Det finns en rad olika försäkringar som gemensamt kallas för personförsäkringar. De försäkringar som normalt betraktas som personförsäkringar är olycksförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, inkomstförsäkring, gravidförsäkring, barnförsäkring, pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, livförsäkring och dödsfallsförsäkring. Det finns personförsäkringar för en persons alla livsskeden. Personförsäkringarna utgör ett komplement till de avtalsförsäkringarna som tecknas via arbetsgivaren eller socialförsäkringar som man har via staten. När du bestämmer dig för att  teckna en privat personförsäkring så bör du teckna den utifrån ditt eller familjens behov och ekonomi. Personförsäkringar ger ett extra skydd och en trygghet för det oförutsägbara. Om du känner du att du behöver en extra trygghet i din tillvaro så bör absolut teckna en personförsäkring.

Personförsäkringar kan antingen tecknas individuellt (individuell försäkring) eller i grupp (gruppförsäkring). Individuella personförsäkringar tecknar du själv och premien betalas individuellt medan en gruppförsäkring kan oftast tecknas genom medlemskap i exempelvis ett fackförbund, som anställd via arbetsgivaren eller ibland som bank/försäkringskund.

Nedan kan du läsa om olika personförsäkringar: 

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringar ger ett ekonomiskt skydd vid olycksfall. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och ifall du inte kan jobba som vanligt eller behöver dyr specialvård. Olycksfallsförsäkringar ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning vid bestående invaliditet genom en olyckshändelse, t ex bryter benet. En olycksfallsförsäkring gäller inte vid sjukdom, utan man måste ha tillägget sjukfallsförsäkring (sjukförsäkring).

Olycksfallsförsäkringar ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning om du får en bestående invaliditet. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur svårt invalidiserad du har blivit.

Olycksfallsförsäkring genom fackförbund
=> Olycksfallsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringar ger dig skydd när du inte mår bra och är i behov av sjukvård.  Sjukvårdsförsäkringar ger dig snabb tillgång till rådgivning och sjukvård.

=> Sjukvårdsförsäkring

Sjukförsäkring
Sjukförsäkringar ersätter dig för en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. De flesta sjukförsäkringar ger dig ersättning upp till 90% av din vanliga lön om du blir så svårt skadad eller sjukskriven. Normalt tillämpas även en karenstid är 90 dagar.

Sjukförsäkring genom fackförbund

=> Sjukförsäkring

Gravidförsäkring
Gravidförsäkringar skyddar dig vid graviditet. Du kan välja mellan gratis grundskydd för mamma och barn – eller en utökad försäkring med förstärkt grundskydd för hela den blivande familjen.

=> Gravidförsäkring

Barnförsäkring
Barnförsäkringar ger ersättning om ett barn blir invalidiserat pga sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan även ersätta vårdkostnader vid långvarig sjukdom eller skada.

= > Barnförsäkring

Inkomstförsäkring
Inkomstförsäkringar ger dig ersättning vid arbetslöshet och täcker så att du 90% av din lön.  Idag ger arbetslöshetskassan ersättning för inkomster upp till 18 700 kronor. Tjänar du mer kan du förlora mycket pengar.
= > Inkomstförsäkring

Pensionsförsäkring /Kapitalförsäkring

Pensionsförsäkringar/Kapitalförsäkringar kan tecknas antingen som traditionell försäkring, då försäkringsbolaget sköter placeringen av de sparade tillgångarna, eller som fondförsäkring (unit link-försäkring) då du själv bestämmer hur ditt sparande skall placeras. Du kan också pensionsspara genom ett så kallat individuellt pensionssparande (IPS). IPS är ett avdragsgillt pensionssparande utan försäkringsmoment. Sparande kan ske på bankkonto, i fonder eller i enskilda värdepapper.

= > Pensionsförsäkring / Kapitalförsäkring

Livförsäkring
Livförsäkringar ger dina anhöriga skydd vid ditt dödsfall, exempelvis så att de kan bo kvar i bostaden. Samhällets skydd vid dödsfall är begränsat och därför utgör livförsäkringar ett förstärkt skydd för familjen i händelse av dödsfall.

= >= > Livförsäkring

Dödsfallsförsäkring
Dödsfallsförsäkringar ger dina anhöriga eller någon annan som du har valt att sätta in som förmånstagare ett ekonomiskt skydd ifall du skulle dö i förtid. En dödsförsäkring fungerar ungefär på samma sätt som en livförsäkring. Det belopp som betalas ut från försäkringen är skattefritt.

= > Dödsfallsförsäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!