Understödsföreningar

Namn Org.nummer Adress Telefon
Understödsförening : 45
AI Pension, försäkringsförening 802004-8008 Nybrogatan 7
114 34 STOCKHOLM
08-54 50 4800
ASB-ABBpersonalens Försäkringsförening 878000-0124 721 83 VÄSTERÅS 021-32 54 14
Begravningskassan Arbetaren, försäkringsförening, Hammarö 873200-6104 c/o Lennart Eriksson Götetorpsvägen 88 B
663 40 HAMMARÖ
054-52 48 86
Bolidengruvornas arbetares understödsförening 894700-6295 Idrottsvägen 5
936 31 BOLIDEN
0910-610 59
Bryggeritjänstemannaföreningen (understödsförening) 802005-5128 Bryggerivägen 10-12
161 86 BROMMA
08-757 73 49
Donsö Fiskares Pensionskassa, försäkringsförening 857203-1592 c/o Gösta Olofsson Grådalsvägen 19
430 82 DONSÖ
031-731 8153
Familjeföretagens Pensionskassa, försäkringsförening 816400-4189 Box 409
651 09 KARLSTAD
054-240 640
FGDO:s (Förenade Gamla Druid-Ordens) i Sverige Understödsförening 846001-4411 c/o Georg Fredriksson Nordanväg 12
222 28 LUND
046-200627
Försäkringsbranschens Pensionskassa – försäkringsförening 802005-6142 Box 18
101 20 STOCKHOLM
08-508 913 00
Försäkringsföreningen KAMFAB:s och VALMET-KMW:s Personals begravningskassa 873200-6112 c/o Ronny Segolsson Karmgatan 31
653 47 KARLSTAD
054-56 44 34
Försäkringsföreningen Livkronan 825000-1099 Box 400
581 04 LINKÖPING
013-29 05 50
Försäkringsföreningen Trygghet 802005-5094 Box 19071
104 32 STOCKHOLM
08-702 21 00
Götaverkens tjänstemäns och befäls pensionskassa, understödsförening 857200-6016 c/o Ture Affelin Sandgatan 39 B BV
311 34 FALKENBERG
0346 84231
Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening) 857202-3342 c/o Robin Gustavsson Nordövägen 60
430 82 DONSÖ
031-97 12 62
Ignis-Funébris Försäkringsförening 802005-5359 Box 19071
104 32 STOCKHOLM
08-673 15 40
Katrinefors och Tidans sjukkassa 866000-4568 c/o Sören Lindby Metsä Tissue AB, Katrinefors Bruk
542 88 MARIESTAD
0501-275000
Klippans pappersbruksarbetares sjuk- och begravningskassa i likvidation 837600-3953 c/o Birgitta Danielsson Kastanjevägen 47
264 00 KLIPPAN
0435-176 21
Kåpan pensioner försäkringsförening 816400-4114 Box 7515
103 92 STOCKHOLM
08-411 49 45
Ljunga Verks anställdas försäkrings- förening i likvidation 889200-8767 c/o Mikael Andersson Johannisberg 1084
840 10 LJUNGAVERK
0691-20 320
Lärarförbundets Försäkringsförening 826000-7367 Södra Strandgatan 25
553 20 JÖNKÖPING
036-12 14 00
Marabous arbetares sjuk- och begravningskassa i likvidation 815200-4928 c/o Advokat Sören Druve Box 5421
114 84 STOCKHOLM
08-505 64 600
Odd Fellowlogernas i Borås Understöds- förening Brödragåvan 864501-0292 c/o Åke Weimman Ekåsvägen 29
504 75 BORÅS
033-24 32 18
Optimalia, Apotekskoncernens Försäkringsförening i likvidation 816400-4130 c/o Hamilton Advokatbyrå KB Box 715
101 33 STOCKHOLM
08-505 501 00
Pensionskassan PSA, försäkringsförening 802005-5730 c/o Skandikon Att.Inger Davidsson, Box 14
101 20 STOCKHOLM
08-658 02 00
Pensionskassan PSF, försäkringsförening 802005-5748 c/o Skandikon Att. Inger Davidsson, Box 14
101 20 STOCKHOLM
08-658 02 00
Pensionskassan SHB, Försäkringsförening 802005-5565 c/o Handelsbanken, Centrala Juristavdelningen
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
Postens försäkringsförening 816400-4163 c/o Posten AB
105 00 STOCKHOLM
08-781 2702
PP Pension Försäkringsförening 802005-5573 Box 6419
113 82 STOCKHOLM
08-729 90 50
Siriusbrödernas enskilda understöds- förening 846001-4494 c/o Ingmar Andersson Bäckaängsvägen 20
238 34 OXIE
040-548 776
Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa,understödsförening 857201-5298 Norra Gubberogatan 13 NB
416 63 GÖTEBORG
0701-658801
Sjömannaföreningen, försäkringsförening 802005-5300 Skeppsbron 10, 2 tr
111 30 STOCKHOLM
08-411 63 00
Skeppare-Gillet i Sundsvall Försäkringsförening 889200-8775 c/o Siv Amund Kantarellvägen 7
863 34 SUNDSBRUK
060-53 73 79
Släktunderstödsföreningen Anders Sidners Ättlingar 816000-2013 c/o Erik Kempe Konsistoriegatan 11 A
582 34 LINKÖPING
070-212 4882
Sparinstitutens Pensionskassa, försäkringsförening 802005-5581 105 34 STOCKHOLM 08-412 38 70
Stockholms Enskilda Banks Personals Begravningskassa, understödsförening 802005-5334 c/o Hans Lamberthz Radarvägen 37
183 61 TÄBY
08-755 24 58
Svensk Handel Pensionskassa, försäkringsförening 802005-5631 103 29 STOCKHOLM 08-762 76 60
Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening 816400-4155 Box 501
101 30 STOCKHOLM
08-787 85 40
Sveriges Frisörföretagares Försäkrings- förening 802005-5367 Box 626
101 32 STOCKHOLM
08-87 04 30
Understödsföreningen 500-550 i likvidation 828000-4543 Gunilla Nilsson Jönköpingsvägen 64
331 34 VÄRNAMO
0370-10596
Understödsföreningen PROMETHEUS 816400-4148 Norr Mälarstrand 6
112 20 STOCKHOLM
08-605 45 61
VOLVO arbetares sjukkassa i Eskilstuna 818000-5509 631 85 ESKILSTUNA 016-15 26 01
Volvo LO-klubbars Försäkringsförening 857201-8755 Box 48096
418 23 GÖTEBORG
031-59 35 98
Volvoresultats Försäkringsförening 816400-4056 M2.7
405 08 GÖTEBORG
031-66 70 05
Västkustfiskarnas Pensionskassa, försäkringsförening 857203-1568 Box 4014
400 40 GÖTEBORG
031-704 17 60
Örebro Stads Hantverksidkares sjuk- och begravningskassa 875000-8834 c/o Jan Friberg Manillagatan 34
702 12 ÖREBRO
0582-120 30

 

Namn Org.nummer Adress Telefon
Understödsförening begr. tills : 37
Barnmorskornas i Stockholm understödsförening 802005-5755 Stig Pettersson Jungfrudansen 18, 5 tr
171 56 SOLNA
08-25 04 95
Begravningsunderstödsföreningen Wilh. Laurentz 802005-5102 Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 STOCKHOLOM
08-600 44 48
Borgerskapets i Karlskrona Pensionskassa(Understödsförening) 835000-0322 c/o Ulf Swärdh Örlogsstaden AB,Borgmästareg.9
371 35 KARLSKRONA
0455 16 000
Conrad Nordqvists fonds begravnings- och understödsförening c/o Friedermann Stumpt 814800-4206 Kungl Hovkapellet,Kungl Operan AB, Box 16094
103 22 STOCKHOLM
08-704 33 01
De Handlandes i Karlskrona Enke- och Pupillkassa, understödsförening 835000-0397 c/o Ulf Swärdh Örlogsstaden AB,Borgmästareg.9
371 35 KARLSKORNA
0455 16000
Dramatiska och Musikaliska Artisternas Pensionsförening (understödsförening) 802005-5169 c/o Jan Roström Turingevägen 77
125 43 ÄLVSJÖ
08-647 68 22
Fabriks- och hantverks-idkares i Visby pensionskassa (understödsförening) 834000-8708 c/o Lars Håkansson Avagatan 1
621 45 VISBY
0498-21 82 00
Fårö pensionsinrättning (understödsförening) 834000-8716 c/o Gun Thomsson Eke, Fårö
620 35 FÅRÖSUND
0498-22 37 60
Förbundet Frihetsbrödernas understödsförening (F.B.U.) 802005-5185 c/o Lars Erik Berglund Örnvägen 22
131 43 NACKA
08-716 38 81
Hantverkares och fabriksidkares i Karlskrona änke- och pupillkassa, understödsförening 835000-4399 c/o Ulf Svärdh Örlogsstaden AB, Borgm.g. 9
371 35 KARLSKRONA
046-455 16 000
Kiirunavaara och Tuolluvaara arbetares begravningskassa, understödsförening 897300-2002 c/o Swedbank Box 830
981 28 KIRUNA
0980-683 07
Kommunalarbetarnas i Malmö Olycks- falls- och Begravningskassa (understödsförening) 846001-4627 c/o Lennart Willander Kaprifolvägen 73
232 39 ARLÖV
 
Kullens Fartygsbefäls pensionskassa, understödsförening 843000-8337 c/o Göran Norrthon Ellaparksvägen 25 A
187 33 TÄBY
08-753 92 00
Kungl. Hovkapellets Enskilda sjuk- och begravningskassa c/o Friedemann Stumpf 814800-4214 Kungl Hovkapellet Kungl Operan AB, Box 16094
103 22 STOCKHOLM
08-704 33 01
Köpmansgillet i Visby (understödsförening) 834000-8724 c/o Torsten Svensson Birgersgränd 1
621 56 VISBY
0498-21 71 77
Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa, understödsförening 885000-6324 c/o Lagman Karl-Axel Bladh Gävle tingsrätt, Box 1194
801 36 GÄVLE
026-17 67 01
Malmö Tullstats Enskilda Pensions- inrättning (understödsförening) 846000-4115 Box 850
201 80 MALMÖ
0771-52 05 20
Odd Fellow-logen n:r 84 Österskärs understödsförening ”Brödrahjälpen” 825001-2559 Idrottsvägen 1
615 33 VALDEMARSVIK
070-667 31 23
Ortvikens arbetares begravningskassa (understödsförening) 889200-8759 c/o Tomas Kristoffersen Medborgargatan 78
856 31 SUNDSVALL
060-19 42 88
Pensionsföreningen mellan yngre lärare och tjänstemän vid Lunds Universitet 845000-7409 c/o Aniko Wolf Per Albin Hanssons väg 56 B
214 63 MALMÖ
0705-12 25 15
Pensionsinrättningen för städernas i Skåne tjänstemäns änkor och barn (understödsförening) 846001-4577 c/o Gunnar Thurell Beritta Gurrisgatan 27
217 75 MALMÖ
040-15 32 22
S.H-n-Brödernas i Norrköping Begravningskassa, understödsförening 825001-2575 Hospitalsgatan 16
602 27 NORRKÖPING
011-13 61 80
SIEMENS, Finspång anställdas Läkarvårds-och Medicinfonds understödsförening 825000-6791 Östermalmsvägen 1
612 82 FINSPÅNG
0122-819 10
Sjökaptens-Societeten understödsförening 802005-5292 Skeppsbron 10, 2tr
111 30 STOCKHOLM
08-411 63 00
Skanörs och Falsterbo stads Sjökaptens Pensions- och Understödsförening 846001-4593 c/o Kenneth Parnefjord Stefan Löfvings väg 36
239 31 SKANÖR
040-18 03 00
Skepparegillet i Visby (understödsförening) 834000-3519 c/o Lars Pettersson Ö Hansegatan 5
621 46 VISBY
0498-21 34 81
Stockholms Murares begravningskassa (försäkringsförening) 802005-5821 Kammakaregatan 47, nb
111 24 STOCKHOLM
08-20 18 46
Stockholms Polisbefälssällskaps sjuk- husvårds och begravningskassa (understödsförening) 802005-5888 Att. Ordf Lennart Granberg
106 75 STOCKHOLM
08-401 35 57
Svenska Sockerfabriks AB:s Tjänstemäns Understöds- och Kamratförening 846000-6953 205 04 MALMÖ 040-53 71 15
Sällskapet Vänskap och Välgörenhet (understödsförening) 848000-3329 c/o Bruno Andersson Sparbanken Syd, Box 252
271 25 YSTAD
0411-82 20 00
Torekovs enskilda änkekassa (understödsförening) 816400-4007 c/o Inge Svensson Heimers gata 40
260 93 TOREKOV
0431-363472
Tulltjänstemännens sjukkassa i likvidation 802005-5839 c/o Bertil Sundqvist Gröndalsvägen 181, 4 tr
117 69 STOCKHOLM
08-789 77 82
Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten i Malmö 846001-4510 c/o Per Ove Kjellborn Blekingevägen 3
245 38 STAFFANSTORP
046-25 02 88
Understödsföreningen Oriongåvan 833600-3887 c/o Kjell Johansson Esplanaden 27
593 31 VÄSTERVIK
0490-21964
Understödsföreningen Skånska Husarregementets underofficerskårs enskilda pensionskassa 837000-6077 c/o Jan-Erik Mac Persson Alfavägen 18
281 43 HÄSSLEHOLM
0451-83 597
Understödsföreningen Ystads Fabriks- och Hantverksförenings begravningskassa 848000-3337 Ingvar Öberg Dillgatan 25
271 54 YSTAD
0411-78 650
Västra Postdistriktets Understödsförening 857201-3582 c/o Tomas Hellström Bredängen 19
427 36 BILLDAL
031-91 04 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!