Konsultförsäkring

Konsultförsäkring – ett konsultföretag måste ha en konsultförsäkring. En konsultförsäkring är en ansvarsförsäkring som ersätter vid felaktiga råd. De finns olika typer av konsultförsäkringar. Nedan går vi igenom några olika typer av konsultförsäkringar. De flesta bör täcka nedanstående för att betraktas som konsultförsäkringar:

  • Egendom
  • Avbrott
  • Ansvar
  • Rättsskydd*
  • Plusförsäkring
  • Rån

IT-konsultförsäkring – en ansvarsförsäkring som ersätter vid felaktiga råd och installationer

Det finns mycket som kan gå fel när det gäller konsultarbete inom IT- och datateknik. De vanliga är felaktiga råd om program och utrustning – eller felaktiga program och installationer – som kan orsaka kunden stor ekonomisk skada. Enligt allmänna skadeståndsrättliga regler ansvarar IT-företag för skador de orsakat sina kunder pga. fel och försummelse. Någon tydlig rättspraxis finns ännu inte. Många avtal tar dessutom inte upp vilket ansvar de båda parterna har.

Att utreda och bedöma skadeståndskrav kan ta lång tid och kosta mycket pengar. Vanliga ansvarsförsäkringar omfattar enbart skadeståndsskyldighet vid person- och sakskada. Ekonomisk skada ingår inte.
Dessutom är skyddet för omhändertagen egendom ofta begränsat. Därför behövs en försäkring som är speciellt anpassad till de skador ett IT-företag kan orsaka sina kunder.

Vad ska en IT-konsultförsäkring omfatta
En IT-konsultförsäkring ska träda in när något går fel. Den ska gälla även för omhändertagen egendom, t.ex. datamedia och datamaskiner. Skadorna som de levererade produkterna orsakar ska ersättas, liksom förmögenhetsskador. En viss ersättning till underkonsulter och ersättning för skador som beror på intrång i copyright ska också ingå i IT-konsultförsäkringen.

Ska ingå i och täckas av försäkringen:

– utredredningskostnader för att bedöma ifall IT-företaget är skyldigt att betala skadestånd
– förhandlingskostnader med den som kräver skadestånd
– rättegångs- och skiljemannakostnaderna för att föra IT-företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande
– ersätta utdömt skadestånd åt IT-företaget.

Försäkringen ska ersätta för skador som orsakats genom
– utveckling och ändring av program och system
– lönsamhetskalkyler
– förändring av befintliga program och system
– systemdokumentation
– förslag till lämplig maskinvara.
Ingår normalt inte i och omfattas inte av försäkringen:

Försäkringen har vissa begränsningar. Exempel på situationer som inte ingår är när
– uppdraget levererats för sent
– sedvanliga kontroller inte gjorts
– det drabbade företaget ingår i samma koncern.

Försäkringsbelopp och självrisk
Normalt försäkringsbelopp uppgår till maximalt två miljoner kronor per år för förmögenhetsskada och omhändertagen egendom.

Försäkringsbeloppet kan dock höjas och bör anpassas till företagets behov. Självrisken är ett basbelopp*.
Skadeförebyggande åtgärder
Ett bra sätt att minska risken för skador är att förhindra att de uppstår. Det kan handla om att ut- bilda och instruera användare ordentligt. Tydliga  beskrivningar om produkterna och tjänsterna är också viktigt, liksom att ha ett skriftligt avtal med kunden.
*Basbeloppet för år 2007 är 40 300 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!