Färdigställandeskydd (Byggsäkerhet)

Enligt lagen om byggfelsförsäkring ska det förutom byggfelsförsäkring även finnas ett färdigställandeskydd (Byggsäkerhet) i de fall där byggherren är en konsument som har anlitat en näringsidkare (entreprenören) för arbeten i samband ny- och tillbyggnad av småhus samt för vissa bygglovspliktiga åtgärderför. Vid ett självbyggeri så krävs inget färdigställandeskydd.

Färdigställandeskyddet utgör ett skydd för det åtagande som näringsidkaren åtar sig för småhusbygget och omfattar samma arbeten som kräver byggfelsförsäkring. Färdigställandeskyddet täcker kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformad som en försäkring eller bankgaranti.

Gäller arbetena andra åtgärder än nybyggnad skall byggnadsnämnden alltid pröva om ett färdigställandeskydd behövs. Skyddet ska gälla när den näringsidkare konsumenten anlitat inte förmår slutföra arbetena eller avhjälpa fel som noteras vid slutbesiktningen när byggnadsarbetena är färdiga. Färdigställandeskyddet kan enligt lagen utgöras av en bankgaranti eller en försäkring.

Färdigställandeskydd i form av byggsäkerhet för småhuskonsumenter. En förutsättning för att vi ska teckna en sådan försäkring är att avtalet med näringsidkaren (entreprenören) tecknas på formuläret Entreprenadkontrakt (ABS 09) som bygger på Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09. ABS 09 utgör kompletterande bestämmelser till konsumenttjänslagen, vars regler är tvingande vid småhusentreprenader från och med den 1 februari 2009. Byggsäkerhet kan även tecknas för garantitiden.

Vem ansvarar för att det finns ett färdigställandeskydd?

Det är byggherren som ansvarar för att försäkringen finns innan bygget påbörjas.

Övriga

Förutom färdigställandeskydd ska det enligt lagen också finnas en byggfelsförsäkring.

Vilka försäkringsbolag erbjuder byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd?

Läs Byggfelsförsäkringsbolag

Läs lagen om byggfelsförsäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!