Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skadeanmälan blankett innehåll

Skadeanmälan blankett innehåll – nedan går vi igenom de frågor som man måste besvara när man fyller i en skadeanmälan blankett.

Skadeanmälan
Skadedatum

Tidpunkt

Skadeplats (ort,gata, väg, väg nr etc.)
Känner polisen till händelsen? Ja Nej Om Ja, polisen i: Har utandningsprov tagits? Har blodprov tagits?
Personskador?Ja Nej

Fordon A
Omständigheter
Sätt ett X för gällande alternativ.
Fordon B
Stod parkerad / Stilla
Lämnade parkeringsplats /
Öppnade dörr
Parkerade vid trottoar / vägkant
Körde ut från parkeringsområde,
tomt eller liknande
Körde in till parkeringsområde, tomt
eller liknande
Körde in i rondell
Ägaren:
Namn:
……………………………………………………………
Org./ Persnr: ……………………………………………………
Adress: ………………………………………………………….
Postadress: …………………………………………………….
Tel dagtid: ………………………………………………………
Mobilnr: ………………………………………………………….
E-Post: ………………………………………………………….
Momspliktig: Ja Nej
Körde i rondell
Ägaren:
Namn: ……………………………………………………………
Org./ Persnr: ……………………………………………………
Adress: ………………………………………………………….
Postadress: …………………………………………………….
Tel dagtid: ………………………………………………………
Mobilnr: ………………………………………………………….
E-Post: ………………………………………………………….
Momspliktig: Ja Nej
Körde på bakifrån vid körning i
samma fil och åt samma håll
Körde åt samma håll men i annan fil
Bytte fil
Fordon:
Fabrikat: ………………………………………………………..
Regnr: …………………………………………………………..
Försäkringsnummer: ………………………………………….
Körde om
Fordon:
Fabrikat: ………………………………………………………..
Regnr: …………………………………………………………..
Försäkringsnummer: ………………………………………….
Svängde till höger
Svängde till vänster
Backade
Inkräktade på vägbanan reserverad
för mötande trafik
Kom från höger (i korsning)
Förare:
Namn: ………………………………………………………….
Pers.nr: …………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………
Postadress: ……………………………………………………
Tel dagtid: ……………………………………………………..
E-Post: …………………………………………………………
Om annat körkort än svenskt, bifoga kopia
Lämnade inte företräde enligt
vägmärke / trafiksignal
Förare:
Namn: ………………………………………………………….
Pers.nr: …………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………
Postadress: ……………………………………………………
Tel dagtid: ……………………………………………………..
E-Post: …………………………………………………………
Om annat körkort än svenskt, bifoga kopia
Skiss över olycksplatsen
Underskrift förare A Underskrift förare B
Kompletterande uppgifter
Ert fordons hastighet då faran
upptäcktes?
Ert fordons hastighet i
kollisionsögonblicket?
Gällande hastighetsbegränsning
Vägens bredd Uppmätt avstånd till höger vägkant vid
kollisionsplatsen
km/tim
km/tim
km/tim
m
m
Ungefärligt avstånd från ert fordon tillkollisionsplatsen
när motpartens fordon upptäcktes?
Väglag? (vått, torrt, snö is) Har skadan uppkommit
vid tävling?
Antal personer inkl. förare
i det egna fordonet
Mätarställning vid skadetillfället
m
Ja Nej
mil
Är ert fordon på verkstad? Om ja, verkstadens namn, ort och telefonnr
Ja Nej
Är bilen bärgad? Om ja, företagets namn och telefonnr
Ja Nej
Händelseförlopp
Vem anser ni vara orsak till det inträffade?
Vittne till händelsen
Namn, Adress, e-Post
Personskador
Skador som det egna fordonets förare erhöll
Skador som det egna fordonets passagerare erhöll
Namn, adress och telefonnr Personnummer Skadan art
Skador som tex cyklist, fotgängare erhöll
Namn, adress och telefonnr Personnummer Skadan art
Materiella skador utöver fordon A eller B. Tex. Vägräcke, staket, vägskylt
Ägarens namn, adress och telefonnr Skadans art och omfattning
Underskrifterna ger även försäkringsbolaget fullmakt att beställa eventuell polisrapport
Datum Förarens underskrift Datum Försäkringstagarens underskrift

Reparationsgaranti

Reparationsgaranti – vad är och vad ingår i en reparationsgaranti? En reparationsgaranti är en garanti som du får genom din försäkring av exempelvis bil, klocka, kamera någon annan värdeful tillgång. Reparationsgarantiernas omfattning varierar mellan olika försäkringsbolag. Är du i behov att reparera en tillgång så är det viktigt att veta vad reparationsgarantin i din försäkring täcker. Är tex en bil så det viktigt att man får anlita auktoriserade verkstäder så att din bil repareras med originaldelar. Detta är bra för ditt andrahandsvärdet och din trygghet bakom ratten.

Skadeanmälan

Skadeanmälan – hur anmäler en skada, gör en skadeanmälan och vad ska man tänka på?

Du måste göra en skadeanmälan för att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Beroende på försäkringsbolag så kan du göra en skadeanmälan på olika sätt. Oftast kan du ringa ditt försäkringsbolag och anmäla skadan via telefon. Är det fråga om en akut skada utanför normal kontorstid så kan du även ringa via ditt försäkringsbolags skadejour. En stor del av försäkringsbolagen erbjuder även möjlighet att anmäla en de flesta skador direkt på internet. Det är oftast det enklaste sättet att göra en skadeanmälan.

Här hittar du skadeanmälan blanketter och kan skadeanmäla din bil.

Skadeanmälan blanketter

Blanketter för skadeanmälan av bil och motorfordon

Med hjälp av nedanstående skadeanmälan blanketter så an du  skadeanmäla din bil – göra en skadeanmälan!  Flera skadeblanketter och  skadeanmälningsblanketter att välja emellan –  dessa skadeanmälan blanketter är standardiserade och gäller för skadeanmälan av bil och motorfordon, vilket innebär att de kan användas oavsett försäkringsbolag. Välj den skadeblankett eller skadeanmälan blankett som passar just din skadeanmälan:

Kollision

Räddningsskada motorfordon

Stöld brand maskinskada motorfordon

 

Motormännens skadeanmälanblankett, skadeanmälan

Sökningar relaterade till

skadeanmälan bil blankett

skadeanmälan motorfordon
skadeanmälan bil blankett folksam
skadeanmälan bil blankett trygg hansa
skadeanmälan bil blankett länsförsäkringar
skadeanmälan bil blankett volvia
skadeanmälan bil blankett if
skadeanmälan bil länsförsäkringar
länsförsäkringar

skadeblankett bil

skadeblankett bil länsförsäkringar
skadeanmälan bil blankett
skadeblankett bil folksam
skadeblankett bil trygg hansa
skadeblankett motorfordon

blankett skadeanmälan bil

blankett skadeanmälan bil trygg hansa
skadeanmälan motorfordon blankett
bilskade blankett

Restaurang – behöver du en försäkring?

Om du har ett företag inom servicebranschen, oavsett om du äger en butik, en lokal pub eller en mysig restaurang i landet, måste du ha en försäkring som skyddar dig och ditt företag vid olika händelser.

En bra restaurangförsäkring, butiksförsäkring eller en pubförsäkring ska skydda vid olyckor där anställda eller kunder skadas, skador på lokal, maskiner, inventarier, förlust av inkomst på grund av rad olika skäl och vid dem vanligaste händelserna såsom stöld, brand, översvämning och liknande.

Anta att du exempelvis äger en restaurang och en kund är slarvig när han är ute och röker. Kunden slänger sin cigarettfimp ute bland i de torra buskarna utanför restaurangen. Buskarna fattar eld snabbt och det sprider sig till restaurangen. Du hinner släcka branden och ingen människa skadas och restaurangen klarar sig. Däremot har restaurangen fått stora rökskador och du måste stänga för att sanera restaurangen. Förutom att du måste betala saneringsarbetet så förlorar du pengar under den tiden restaurangen är stängd, inkomstbortfall för din verksamhet.

En bra restaurangförsäkring ska omfatta en skadeförsäkring (sakförsäkring) som täcker reparations- och underhållskostnaderna som har uppstått pga rökskadorna och en avbrottsförsäkring som kompenserar dig för inkomstbortfallet pga av avbrott i verksamheten.

Du kanske inte har sådan tur, utan en av kunderna skadades allvarligt och väljer att stämma dig. Du förlorar rättegången och tvingas dels betala rättegångskostnaderna och ett stort skadestånd till kunden.

En bra restaurangförsäkring ska omfatta rättskydd som täcker dina rättegångskostnader och en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skadestånd.

Du kanske har förstått att det är bra att ha en försäkring. Så vad ska du tänka på när du ska välja en försäkring?

Stöldförsäkring

Stöldförsäkring är helt enkelt en sakförsäkring som ger ersättning vid stöld av saken, exempelvis moped, cykel, mobil eller bil. Stöldförsäkringen ingår oftast i andra försäkringar såsom bilförsäkring, motorcykelförsäkring eller hemförsäkring. En stöldförsäkring kan även tecknas särskilt eller genom en tilläggsförsäkring till övriga försäkringar.  

De flesta har eller kommer att drabbas av en stöld någon gång. Dessvärre är det omöjligt att skydda mot stölder, utan att kostnaden blir för ohanterlig. Dyrare och exklusiva saker omfattas normalt inte av en vanlig hemförsäkring eller bilförsäkring, utan man måste ofta teckna en särskild försäkring eller en tilläggsförsäkring för dessa saker. Därför är det viktigt att man har koll på vad ens olika försäkringar omfattar och noga undersöka ifall ens exklusiva och dyrare saker omfattas av försäkringarna.

Dock kan en stöldförsäkring aldrig ersätta emotionella och sentimentala värden som vissa saker kan ha såsom familjejuveler eller liknande som gått i arv. Däremot är stöldförsäkringen ett plåster på såren och ser till så att man inte står helt utan ekonomisk ersättning när stölden väl inträffar.