Kategoriarkiv: Skadeförsäkringsbolag

Anticimex Försäkringar AB

Anticimex Försäkringar AB
Adress: Box 47025, 100 74 STOCKHOLM
Telefon: 08-517 633 00
Försäkringskategori: Riksbolag, skadeförsäkringar
Orgnr: 502000-8958
FI nr: 022033

Försäkringstillstånd
* 1996-04-17 Koncession
* 2003-06-11 13. Allmän ansvarighet (direkt och indirekt)
* 1998-02-06 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
* 2003-02-24 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
* 1996-04-17 9. Annan sakskada (direkt)
* 2003-02-24 9. Annan sakskada (indirekt)

Gränsöverskridande handel
DANMARK
2008-08-06 13. Allmän ansvarighet (direkt)
2008-08-06 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2008-08-06 9. Annan sakskada (direkt)

Accept Försäkringsaktiebolag (publ)

Accept Försäkringsaktiebolag (publ)
ADRESS: Box 2068, 174 02 SUNDBYBERG
TELEFON: 08-629 24 90
KATEGORI: Riksbolag, skadeförsäkringar
Orgnr: 516401-6577
FI nr: 022108

TILLSTÅND
* 1997-09-18 Koncession
* 1997-09-18 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
* 1997-09-18 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (indirekt)
* 2006-02-06 13. Allmän ansvarighet (direkt)
* 2006-02-06 14. Kredit (direkt)
* 2006-02-06 15. Borgen (direkt)
* 1997-09-18 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
* 2006-02-06 9. Annan sakskada (direkt)
* 1997-09-18 9. Annan sakskada (indirekt)
* 1997-09-18 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
* 1997-09-18 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
* 2006-02-06 17. Rättsskydd (direkt)
* 2006-02-06 18. Assistans (direkt)
* 2006-02-06 3. Landfordon (direkt)
* 2006-02-06 8. Brand och naturkrafter (direkt)

Gränsöverskridande handel
DANMARK
2000-07-10 1. Olycksfall (direkt)
2000-07-10 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2000-07-10 2. Sjukdom (direkt)
2010-01-27 3. Landfordon (direkt)
2010-01-27 8. Brand och naturkrafter (direkt)
2010-01-27 9. Annan sakskada (direkt)
2010-01-27 17. Rättsskydd (direkt)
2010-01-27 18. Assistans (direkt)
2010-01-27 13. Allmän ansvarighet (direkt)
2010-01-27 14. Kredit (direkt)
2010-01-27 15. Borgen (direkt)

FINLAND
2000-07-10 1. Olycksfall (direkt)
2000-07-10 2. Sjukdom (direkt)
2000-07-10 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2010-01-27 17. Rättsskydd (direkt)
2010-01-27 18. Assistans (direkt)
2010-01-27 3. Landfordon (direkt)
2010-01-27 8. Brand och naturkrafter (direkt)
2010-01-27 9. Annan sakskada (direkt)
2010-01-27 13. Allmän ansvarighet (direkt)
2010-01-27 14. Kredit (direkt)
2010-01-27 15. Borgen (direkt)

ISLAND
2003-03-13 1. Olycksfall (direkt)
2003-03-13 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2003-03-13 2. Sjukdom (direkt)

NORGE
2000-07-10 1. Olycksfall (direkt)
2000-07-10 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2000-07-10 2. Sjukdom (direkt)
2010-01-27 3. Landfordon (direkt)
2010-01-27 8. Brand och naturkrafter (direkt)
2010-01-27 9. Annan sakskada (direkt)
2010-01-27 17. Rättsskydd (direkt)
2010-01-27 18. Assistans (direkt och indirekt)
2010-01-27 13. Allmän ansvarighet (direkt)
2010-01-27 14. Kredit (direkt)
2010-01-27 15. Borgen (direkt)

TYSKLAND
2000-07-10 1. Olycksfall (direkt)
2000-07-10 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
2000-07-10 2. Sjukdom (direkt)