Kategoriarkiv: Livförsäkringsbolag

Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring i likvidation

Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring i likvidation
ADRESS: c/o Hammarskiöld & Co, Peder H P.O. Box 2278, 103 17 STOCKHOLM
TELEFON: 08-693 10 00
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 502020-1439
FI nr: 021004

STATUS: Likvidation

TILLSTÅND
* 1996-09-24 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 1996-09-24 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
* 1996-09-24 1. Olycksfall (direkt och indirekt)
* 1996-09-24 2. Sjukdom (direkt och indirekt)

Sverige Återförsäkringsaktiebolag (publ)

Sverige Återförsäkringsaktiebolag (publ)
ADRESS: Drottninggatan 82, 111 36 STOCKHOLM
TELEFON: 08-440 82 50
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 502018-7695
FI nr: 021012

TILLSTÅND
* 1996-07-15 Koncession
* 1996-07-15 Ia) Livförsäkring (indirekt)
* 1996-07-15 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt)
* 1996-07-15 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (indirekt)
* 1996-07-15 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt)

Swedbank Försäkring AB

Swedbank Försäkring AB
Adress: Regeringsgatan 29, 105 34 STOCKHOLM
Telefon: 08-5859 24 00
Kategori: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516401-8292
FI nr: 21101

Försäkringstillstånd:
* 1996-12-16 Koncession
* 2003-11-11 Ia) Livförsäkring (direkt)
* 1996-12-16 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
* 2003-11-11 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
* 1996-12-16 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
* 2004-10-26 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

SPP Livförsäkring AB

SPP Livförsäkring AB
ADRESS: 105 39 STOCKHOLM
TELEFON: 08-5568 5000
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516401-8524
FI nr: 021030

TILLSTÅND
* 1994-07-14 Koncession
* 1994-07-14 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 1994-07-14 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
* 1997-06-10 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt o indirekt)
* 1997-06-10 1. Olycksfall (direkt och indirekt)

ANSTÄLLDA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE
* Silentium Contact AB

SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag

SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag
ADRESS:106 77 STOCKHOLM
TELEFON: 08-55 54 50 00
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516401-8342
FI nr: 021027

TILLSTÅND
* 1995-03-01 Koncession
* 1995-03-01 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 1995-03-01 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
* 1995-03-01 II. Giftermåls- och födelseförsäkring (direkt)
* 1995-03-01 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
* 1995-03-01 1. Olycksfall (direkt och indirekt)
* 1995-03-01 2. Sjukdom (direkt och indirekt)

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Nordnet Pensionsförsäkring AB
ADRESS: Box 14095, 167 14 BROMMA
TELEFON: 08-506 330 00
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516406-0286
FI nr: 021046

TILLSTÅND
* 2005-05-31 Koncession
* 2005-05-31 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 2005-05-31 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
* 2005-05-31 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder(dir o ind)
* 2005-05-31 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt o indirekt)

Nordea Livförsäkring Sverige AB

Nordea Livförsäkring Sverige AB
ADRESS: 105 71 STOCKHOLM
TELEFON: 08-787 67 00
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516401-8508
FI nr: 021029

TILLSTÅND
* 1994-03-17 Koncession
* 1994-03-17 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 1994-03-17 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
* 2008-05-21 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder(dir o ind)
* 1994-03-17 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt o indirekt)
* 1994-03-17 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt och indirekt)

Movestic Livförsäkring AB

Movestic Livförsäkring AB
ADRESS: Box 7853, 103 99 STOCKHOLM
TELEFON: 08-120 39 320
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516401-6718
FI nr: 021040

TILLSTÅND
* 2000-01-20 Koncession
* 2009-12-16 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt o indirekt)
* 2009-12-16 IIb) Födelseförsäkring (direkt o indirekt)
* 2001-12-20 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder(dir o ind)
* 2009-12-16 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt o indirekt)
* 2000-01-20 1. Olycksfall (direkt och indirekt)
* 2000-01-20 2. Sjukdom (direkt och indirekt)

Gränsöverskridande handel
NORGE
2001-09-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2005-11-01 1. Olycksfall (direkt)
2005-11-01 2. Sjukdom (direkt)

Maiden Life Försäkrings AB

Maiden Life Försäkrings AB
ADRESS: c/o AIM SWEDEN Box 12820, 112 97 STOCKHOLM
KATEGORI: Riksbolag, livförsäkringar
Orgnr: 516406-0468
FI nr: 021049

TILLSTÅND
* 2006-12-12 Koncession
* 2006-12-22 Ia) Livförsäkring (direkt och indirekt)
* 2006-12-22 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring(direkt o indirekt)
Gränsöverskridande handel

BELGIEN
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

BULGARIEN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

DANMARK
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ESTLAND
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

FINLAND
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

FRANKRIKE
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

GREKLAND
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

IRLAND
2010-10-01 Ia) Livförsäkring (direkt)
2010-10-01 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ITALIEN
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

LETTLAND
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

NEDERLÄNDERNA
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

NORGE
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

POLEN
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

PORTUGAL
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

RUMÄNIEN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

SLOVAKIEN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

SLOVENIEN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

SPANIEN
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

STORBRITANNIEN
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

TJECKIEN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

TYSKLAND
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)

UNGERN
2007-07-03 Ia) Livförsäkring (direkt)
2007-07-03 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ÖSTERRIKE
2007-02-21 Ia) Livförsäkring (direkt)