Kategoriarkiv: Försäkringsförmedlare

Silentium Contact AB

Silentium Contact AB
ADRESS: Ringvägen 100, 118 60 STOCKHOLM
TELEFON: 08-555 41 500
KATEGORI: Försäkringsförmedling
Orgnr: 556584-7612

TILLSTÅND
* 2010-01-21 d) Luftfartsförsäkring (direkt)
* 2010-01-21 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)
* 2010-01-21 f) Ansvarsförsäkring (direkt)
* 2010-01-21 g) Kredit- och borgensförsäkring (direkt)
* 2010-01-21 17. Rättsskydd (direkt)
* 2010-01-21 18. Assistans (direkt)
* 2010-01-21 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
* 2010-01-21 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
* 2010-01-21 c) Sjö- och transportförsäkring (direkt)

 

ANSTÄLLDA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Svenska Lärarförsäkringar AB

Svenska Lärarförsäkringar AB
ADRESS: Box 5097, 102 42 STOCKHOLM
TELEFON: 08-4428710
KATEGORI: Försäkringsförmedling
Org nr: 556431-9332

TILLSTÅND

* 2010-12-17 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
* 2010-12-17 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
* 2010-12-17 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

ANSTÄLLDA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE