Bilförsäkring – innehåll

Bilförsäkringar – vilket skydd och vad omfattar de olika bilförsäkringarna?

Vad ingår i en bilförsäkring?
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som bör ingå i en bilförsäkring. De vanligaste bilförsäkringarna är helförsäkring, halvförsäkring och endast trafikförsäkring. Därutöver kan man teckna olika tilläggsförsäkringar till bilförsäkringen.

Trafik – trafikförsäkring
Alla måste ha en trafikförsäkringen enligt lag. Trafikförsäkringen ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom, dvs exempelvis bilen som du krockar med. Dock får du ingen ersättning för skador på egen bil eller egendom i bilen.

Brand – brandförsäkring
Bilförsäkringen gäller även för skador genom brand. Med brand menas oftast  ”eld som kommit lös”. Kortslutning av elektriska kablar ersätts inom åtagandet för maskin- och elektronikskadeförsäkringen. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Stöld – stöldförsäkring
Om ditt fordon skadats vid stöld eller stöldförsök så utgår ersättning. Blir hela fordonet stulet lämnas ersättning om det inte kommit till rätta inom en månad. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst i fordonet

Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts också, om det förvaras inlåst i enskilt garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Monterade hjul och fälgar

Vid stöld av på fordonet monterade hjul är ersättningen är ersättning oftast begränsad (25 000 kronor är normalt)  om du inte har monterat  hjullås på hjulen. Denna begränsningen gäller oftast inte vid stöld av hela fordonet.

Bilradio, band- eller cd-spelare, biltelefon eller annan kommunikationsutrustning

Bilradio, band- eller cd-spelare, biltelefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om dessa är fastmonterade och konstruerade för att enbart användas i fordonet. Utrustningen ersätts utan beloppsbegränsningar om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Kassettband, dvd/cd-skivor eller mobiler

Kassettband, dvd/cd-skivor eller mobiler ersätts normalt inte.

Du slipper grundsjälvrisken, vid stöld eller tillgrepp av bilen och utrustning som förvaras inlåst i bilen, om din bil var:
• utrustad med av oss godkänt billarm och det var aktiverat vid skadetillfället (detta gäller ej vid stöld eller stöldförsök av utrustning).
• parkerad i låst garage eller annan låst lokal som du ensam har tillgång till eller i låst säkerhetsbur som vi godkänt.
Om din bil var försedd med annat av oss godkänt extra stöldskydd, t ex immobiliser (startspärr) eller rattkrycka, slipper du också grundsjälvrisken vid stöld eller tillgrepp av bilen. Det gäller dock inte vid stöld eller stöldförsök av utrustning.

Glas – glasförsäkring
Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Maskinskada – maskinskadeförsäkring & Elektronikskada – elektronikskadeförsäkring
Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Förutsatt att det handlar om en personbil eller lätt lastbil som är högst 10 år och som inte körts mer än 150 000 km.

Räddningräddningsförsäkring
Vid driftsstopp utgår normalt ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad (bärjning).

Vid stopp pga bensinbrist utgår ingen ersättning för transportkostnad till närmaste verkstad (bärjning)

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp utgår ersättning för kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.
Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Rättsskydd – rättsskyddsförsäkring
Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är oftast begränsad (normalt 200 000 kronor).

Hyrbilhyrbilsförsäkring
Du får betalt för hyrbil om din egen bil måste in på verkstad efter en ersättningsbar brand-, stöld-, maskin- eller vagnskada.
Vid maskinskada gäller hyrbilsförsäkringen även om ålders- och kilometergränserna i maskinmomentet överskridits. Vi betalar 75% av dygns- och kilometerkostnaden upp till 45 dygn efter det att skadan inträffat. Vid skada utomlands betalar vi 100% av dygns- och kilometerkostnaden.
Avstår du från att hyra bil får du i stället 100 kronor per dygn.

Vagnskada vagnskadeförsäkring (ingår i helförsäkring)
Skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon (bilfärja, tåg etcetera).

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning.
Vid kollision med djur (djurkollision) slipper du betala självrisk . Även om bilen har vagnskadegaranti slipper du självrisken vid djurkollision under förutsättning att bilen är halvförsäkrad i Folksam.
Vid kollision utomlands med annat fordon slipper du grundsjälvrisken.
Vid kollision med djur och uppsåtlig skadegörelse och vid situationer som till exempel fallande träd så påverkas normalt inte din bonus (slipper bonusförlust)

Skadegörelse – Uppsåtlig skadegörelse
Vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående utgår normalt  halva vagnskadesjälvrisken under förutsättning att bilen är vagnskadeförsäkrad hos försäkringsbolaget.
För bil med vagnskadegaranti utgår normalt den del som överstiger 3 000 kronor.

Drulle (personbil)

* Avbrott
* Kris

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

jämför billiga försäkringar & försäkringsbolag!